Smederevski put 7 063 77 09 092


Auto elektrika

Auto dijagnostika

Kompjuterska dijagnostika se koristi u slučajevima kada nam računar na vozilu signalizira kvar, neispravnost nekog dela ili celog sistema. Detekcija kvara je nezamisliva bez pomoći dijagnostičkih uređaja koji preuzimaju podatke iz računara vozila.